Instrukcja Użytkowania

Autor : Admin Testowy
Dodano : 2007-07-12 14:35:26
Aktualizacja : 2008-06-17 13:25:29
BIP służy udostępnianiu informacji zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz.1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U Nr 67, poz.619).
Stałe elementy strony BIP MBP w Stalowej Woli to adres, adres strony internetowej, numery telefonów, fax, regon, NIP.
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl